Skolgång och uppehållstillstånd

torsdag 29 juni 2017

Replik till Anna Dahlberg, Expressen

I sin ledare i Expressen 24 juni 2017 kritiserade Annika Dahlberg Jan Björklunds utspel om att stoppa utvisningarna till Afghanistan.  

En replik samlade under en timme 244 undertecknare på Facebook. Tyvärr tog Expressen inte in repliken. Vi har ett moraliskt ansvar att ta hand om de afghanska ungdomarna

Det finns tänkvärda reflektioner i din artikel, Anna, men det gäller att du inte slirar med argumenten.

”Sverige bär ett tungt moraliskt ansvar för att ha lockat hit tiotusentals unga afghaner genom vår vidlyftiga retorik.” Vi har ett moraliskt ansvar att inte ytterligare svika dem, att visa att mänskliga rättigheter existerar. Vi har ett moraliskt ansvar att visa våra egna barn och ungdomar att Sverige är ett humant och rättssäkert samhälle.

Det är värt att påminna om att av dem som under 2015 registrerades som ensamkommande barn och skrivits upp i ålder till 18+ är det 4 % som fått permanent uppehåll och 6 % som fått tillfälligt. 

Åldersbedömningarna har inte varit individuella. De som saknat godkända ID-handlingar har schablonmässigt ansetts vara 18+.

”Bland grupper som har liten chans att få stanna är det trögt att få fram ID-handlingar”. De ID-handlingar som afghanska ungdomar har möjlighet att skaffa (tazkira) godkänns inte av Migrationsverket. Afghanska ambassaden vägrar att utfärda pass trots tazkira.

”Många vill inte medverka i utredningen.” Menar du dem med posttraumatiskt stressyndrom som drabbas av minnesförlust när de ska berätta sin historia för en okänd människa? Handläggarna har, enligt uppgift från Migrationsverket, inte kompetens att bedöma de asylsökandes psykiska status. Blackouts brukar bedömas som att den asylsökande inte kan göra sin historia trovärdig.
Av de 35 000 ensamkommande 2015 kommer högst 30 % att få stanna slutgiltigt, med nuvarande politik. Att utvisa och deportera 15 000 afghaner tar många år, om inte de flesta väljer att bli papperslösa i Sverige och Europa.

Sverige har glömt Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam och Olof Palme. Afghanutlämningarna 2016-2018 kommer att bli ett nationellt trauma – mycket större än när vi sa nej till 10 judiska läkare 1939 eller när vi lämnade 146 baltiska soldater till Sovjet 1946.     

Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Karin Fridell Anter, arkitekt
Kia Edvardsson, specialpedagog
Bitti Lindmark, lärare
Pia Sandqvist, socialarbetare
Alla administratörer av facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med nära 13 000 medlemmar.

244 medlemmar i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som skrev på under en timme. 

Länkar:
2 kommentarer: