Skolgång och uppehållstillstånd

onsdag 1 juli 2020

Söka jobb efter examen

Information om hur man söker jobb, anställning, lärlingsplats, vad arbetsgivaren ska göra och lön.

Söka jobb


OBSERVERA att du kan ta vilket jobb som helst! Det måste inte vara det jobb du är utbildad för. 


REDO är en arbetskraftsförmedling för ensamkommande där man försöker para ihop arbetsgivare med arbetssökande. Registrera dig där! Du får många tips om vad du kan göra.


Linkedin är en plats där du registrerar dig som yrkesperson. Det gör det lättare för andra att hitta dig. Glöm inte att gå in och lägga till när du har nya jobb!


Arbetsförmedlingen ger dig också tips om vad du kan göra för att hitta jobb.


Uppdrag arbete  Om du har arbetsuppgifter men hos olika uppdragsgivare, som tillsammans kan fylla kraven på inkomst, kanske Uppdrag arbete kan ge dig den fasta anställningen som behövs.


Ta hjälp av studievägledare:


Stockholm:  
Stadsmissionen 

                    Hopp med jobb, Ensamkommandes förbund

Uppsala: Stadsmissionen

Skåne: Stadsmissionen 

Om du googlar på "söka jobb" kommer det upp många sidor.

På Facebook finns också jobb-sökargrupper där man kan gå med.Anställning


Ett anställningskontrakt ska alltid skrivas, där det framgår lön och andra anställningsvillkor. Se nedan!

Arbetsgivaren ska anmäla till Skatteverket senast den 12:e dagen i månaden efter.

Tidsbegränsad anställning: Tiden måste anges i kontraktet. Det kan vara ett vikariat för någon som är sjuk eller ledig, ett sommarjobb, en provanställning eller en lärlingsanställning.

Tillsvidare-anställning: Det finns inget slut i kontraktet. Man kan bli uppsagd om det blir arbetsbrist (för lite arbetsuppgifter) eller om man har misskött sig  (se LAS).

Provanställning: Ungdomar börjar ofta jobbet som provanställda för att arbetsgivaren ska se att det fungerar. Den får vara högst 6 månader. Arbetsgivaren kan säga upp anställningen med två veckors varsel. Meningen är att det nästan alltid ska fortsätta i tillsvidare-anställning.

Läs mer om anställningar på verksamt.se

Lärlingsplats

Information från Migrationsverket på twitter:

1. En lärlingsplats kan uppfylla kraven för ett arbetstillstånd. Den sökande kan alltså lämna in en ansökan för arbetstillstånd. Det kan då beviljas ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd, beroende på anställningens utformning.

2. Om lärlingsplatsen inte ingår i studierna (dvs kommer efter avslutade studier) ska det prövas som anställning. Det finns inte olika klasser av anställningar, utan det man prövar är anställningens varaktighet. Man behöver inte ha en tillsvidareanställning.

3. För att få PUT pga egen försörjning som anställd, det kan räcka med avtal om minst två års anställning. Sammanfattningsvis har man alltså möjlighet att få PUT genom anställning om man har en lärlingsplats.

4. I denna lagstiftning så finns inte samma krav om att tjänsten ska vara utannonserad. Kravet om utannonsering gäller när man ansöker om ett arbetstillstånd enligt utlänningslagen.

Kraven för PUT hittar du här.

Vad arbetsgivaren ska göra 

Alla anställningar ska anmälas senast den 12:e dagen i månaden efter till Skatteverket (blankett SKV 1160). Provanställning, timanställning etc. 

Maila Skatteverket är bäst, då får man svar att anmälan kommit in.
Ange:
• Vem det gäller: namn och personnummer
• Vilket företag: namn och organisationsnr.
• Vart bekräftelsen ska skickas.
Det går också att ringa. Då ska man direkt be att kopplas till/ange att ärendet gäller "internationell beskattning".

Handbok för arbetsgivare  Asylrättscentrum

Information till arbetsgivare Frivilliga familjehem på Värmdö ffpv.se

Lön

För att få permanent uppehållstillstånd måste du visa att du klarar din försörjning själv. När du har betalat din hyra varje månad ska ha du ha pengar som räcker till mat, kläder, hygien, telefon, wifi, hushållsel, försäkringar med mera.

För 2020 krävs det minst 5 002 kronor + hyran för en ensamstående vuxen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar