Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 22 december 2019

Ensamkommandes Riksförbund

Information hämtad från lucka 17, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Ensamkommandes riksförbund består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. 
Ett av förbundets huvudsakliga syften är att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade i samhället som helhet. Förbundet vill även fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka varandra. Förbundets sociala arbete innefattar en stor variation av aktiviteter; med allt ifrån idrotts-, musik- och teaterprojekt till arrangerande av läger, kulturfester, studiecirklar och föreläsningar.
Driver idag två projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden, Tillsammans är man mindre ensam och Glimt.nu.
Ensamkommandes Förbund finns på lokalnivå i Växjö, Malmö (Mötesplatsen Otto), Stockholm och Göteborg.
Liknande förening finns också i Kalmar:
Ensamkommandes förening i Kalmar
https://www.facebook.com/SEF-Sveriges-Ensamkommandes-F%C3%B6rening-Kalmar-1833815726887305/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar