Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 13 januari 2019

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!


Barn och unga som ryckts upp från sina hem ska i lugn och ro få knyta an till vuxna, skola, kamrater och närsamhället utan att utsättas för återkommande uppbrott.

Dagens system, där asylsökande familjer och ensamkommande skyfflas runt från den ena orten till den andra över hela landet är destruktivt, oavsett om uppehållstillstånd beviljas eller ej.
Den osäkra situationen skapar ändå stress som påverkar kognitiva funktioner som inlärning. Att öka denna stress genom att utsätta barnet eller ungdomen för byte av bostadsort ökar stressen. Integreringen påverkas negativt.
Barnen, som redan förlorat nära och kära på grund av våld och/eller flykt, behöver en ”normal” miljö där det kan komma ifrån det som tynger föräldrarna. De tyr sig till förskole- och skolpersonal. Att lämna förskolan/skolan innebär nya förluster. Hur ska de våga lita på att nya vuxna inte försvinner igen?
De ensamkommande har stort behov av ersättning för föräldrar och andra vuxna. De knyter på sin bostadsort an till vuxna i skolan, hvb-hemmen, idrottsföreningarna, familjehemmen, liksom till jämnåriga. Att börja på ny kula på ny ort är inte lätt. De som flyttar till Migrationsverkets vuxenboenden får ofta svårigheter att komma till en skola eller sociala aktiviteter pga. bristande kommunikationer.
Det finns exempel på där en familj eller en ensamkommande ungdom bott på över fem olika platser under loppet av två eller tre år.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

#barnungaimigration

Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar