Skolgång och uppehållstillstånd

måndag 1 juli 2019

Många rapporter om asylpolitiken!

Ett urval av rapporter och böcker som givits ut.

Här läggs länkar till forskningsartiklar och rapporter (skrolla neråt!) med anknytning till flyktingpolitiken från 2015 och framåt. Sidan uppdateras hela tiden - mängden material ökar.

Bakgrundsfakta


För information och fakta rekommenderas följande wikipedia-artiklar.
Afghanistan
Afghanistans historia 
Sveriges asylpolitik från hösten 2015
Medicinsk åldersbedömning
Gymnasielagen 2017
Gymnasielagen 2018
Sveriges utvisningar till Afghanistan från 2016



Böcker av och om ensamkommande

Det har skrivits många böcker av och om de ensamkommande och hjälparna. 
Du hittar dem
HÄR. 


"Den onödiga flyktingkrisen"


År 2021 publicerades boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 dels elektroniskt, dels i tryckt upplaga. Den innehåller ett stort antal faktaartiklar med ett ännu mycket större antal referenser. 

Från 2021 hänvisas till boken Den onödiga flyktingkrisen. Inflödet av ny forskning är helt enkelt alltför stort för att kunna inventeras. Endast enstaka "fynd" läggs in här.

2024




Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter. Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar  Den onödiga flyktingkrisen Januari 2024 
In English: The legal (un)security in Swedish asylum assessments  

2023


Jakob Lind, Christina Hansen, Nadeen Khoury. The impact of temporary residence permits on young refugee's ability to buiod a life in Sweden  Social Sciences 2023;12(3):143  

Hall, Emma. Mellan rörelse och stillhet. Minne och flykt i unga människors berättande 2001 - 2021  Doktorsavhandling Malmö universitet 2023. Skrifter med historiska perspektiv 30

Amber Horning, Sara Jordenö, Catherine Stevens & Tanja Dejanova. Swedish civil society mobilises in response to refugees’ ‘bare life’, European Journal of Social Work April 2023 , DOI: 10.1080/13691457.2023.2191162

Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter. How do Swedish authorities judge the risks for refugees from Sweden to Taliban's Afghanistan 2022 - 2023?  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 11.6.2023

2022

Asylarkivet  Allt material från projektet Asylkommissionen, snyggt förpackat och lätt att hitta i.

Asylkommissionen  Sidan på Linköpings universitet



2021



Hansen P. Migrationsmyten. Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden - ett nytt ekonomiskt paradigm. Leopard förlag 2021. Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden – ett nytt ekonomiskt paradigm

Puranen, Bi. Med migranters röst II. Hur blir man värmlänning?  Institutet för framtidsstudier 2021

Den onödiga flyktingkrisen.  Ordfront Magasin, temanummer 3-2021

Moberg Stephenson, Maria. Becoming a good citizen: non-governmental organisation social work with 'unaccompanied' young people in kinship care. Critical and radical social work 9(3) November 2021  

2020

Forskning


Lannerås-Gustafsson, Ludvig. Problematiserad migration. En WPR-analys av propositionerna gällande nya migranter från 2015 till 2020  Kandidatuppsats, vt 2022, Göteborgs universitet



Asylkommissionen  Linköpings universitet, pågående forskning



Civilsamhället och asylpolitiken, del 2: Vittnesseminarium om civilsamhällets engagemang för uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingungdomar 2015-2018  Red. Johannesson L, Weinryb N. Förvaltningsakademin, Södertörns högskola 2020. 

Civilsamhället och asylpolitiken, del 1: Vittnesseminarium om påskuppropet och flyktingamnesti 2005  Red. Johannesson L, Weinryb N. Förvaltningsakademin, Södertörns högskola 2020. 


Horning A, Jordenö S, Savoie N. Double edged risk: unaccompanied minor refugees (UMR:s) and their research for safety. Journal of refugee studies June 2022 

Rapporter


I väntan på livet  Rädda Barnen 2020

Gröndahl, Aino Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden  RFSL 2020



Frihetsberövade människor i coronakrisen  Asylkommissionen, Linköpings universitet 2020


Elisabeth Hultcrantz  Om dessa vore svenska barn   Vulkan 2020. 174 s. ISBN 9789189219526



2019

Forskning


Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.
Facebook 

Söderman, Emma. Resistance through acting - Ambivalent practices of the No Border Musical  Avhandling, Lunds universitet 2019

Puranen, Bi. Med migranters röst  Institutet för framtidsstudier 2019

Hörlin, Victor. Tro rätt, tro fel. En utvärdering av ateism som asylskäl  Examensarbete 30 p. Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2019 

Roos, Anders. Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen  Examensarbete 30 p. Juridiska institutionen, Lunds universitet ht 2019.

Tankar om att återvända. Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan  Rädda Barnen 2019. Artikelnummer 700066

Child-Sensitive Return  UNICEF 2019. En rapport handlar om Sverige. I Executive summary görs jämförelser mellan Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.
Barker, Vanessa. Nordic Nationalism and Penal Order. Walling the Welfare State  Routledge 2019, 1st Edition. 168 s. Läs mer: Varför stängde Sverige sina gränser?   

Darvishpour M, Månsson Niclas. Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inkludering och jämställdhet. Liber 2019. 236 s. ISBN: 978-91-47-12926-3

Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham  Abstrakt Google books Denna studie bygger på material från facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!


Katarzyna Rådström & Josefin Feldmanis. Unga som hamnar mellan stolarna. Nya gymnasielagen - en osäker och villkorad vistelse i Sverige  Kandidatuppsats. Linnéuniversitetet vt 2019-

Östman, Caroline. ​Unaccompanied minors and political responses in Sweden: Challenges for social work. Doktorsavhandling, Mittuniversitetet 2019. ISBN: 978-91-88947-01-7

​Barn, migration och integration i en utmanande tid  Stockholms universitet, Ragulka press 2019

Hemmaty, Mona. On the margins. Migrants, status mobility and recent turns in Swedish asylum polictics  Doktorsavhandling, Lunds universitet 2019

Mycket svåra förhållanden för papperslösa migranter Göteborgs universitet 25.2.2019

Rapporter


Etablering och delaktighet i en tid av ovisshet  Allmänna Arvsfonden 5.12.2019


"Partierna är överens om att driva en ny och humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén"  Etikkommissionen dec 2019

Det svenska samhället och migrationen Rapport från konferens 3 oktober 2019 vid Europeiska dagen för Välkomnande, till minne av Lampedusakatastrofen 3 oktober 2013  Forum Idéburna organisationer med social inriktning

En liten bok av Fipoh   2019
Välkommen till Fipoh!  Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Bra från början. Förskolans betydelse för barn som flytt  Bris rapport 2019:2

Hur kan Sveriges kommuner förbereda sig för nästa flyktingtopp?  Sweden Research 10.9.2019


87 röster om migration  Nordiska museet och Migrationsverket juni 2019


Tillförlitliga kriterier. En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser  Rådgivningsbyrån/Asylrättscentrum juni 2019


Civilsamhällets röst. Sammanställning av remissyttrande "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige"  #Vistårinteut juni 2019 

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen  Socialstyrelsen 12344/2019 4.6.2019


Konvertitutredningen  Pingst.se 20.3.2019

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen - lägesbild i maj 2019  Socialstyrelsen 

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inklusion och jämställdhet  Red Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson. Liber 2019. 236 s. ISBN 978-91-47-12926-3

2018


Forskning



Hedlund D, Wikmark T. Unaccompanied children seeking asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies, 2019;32(2) June 2019:257–277. 


Vittnesseminarium 8.11.2018, Södertörns högskola.

Wallin V. Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på Centralen - ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015  Socialmedicinsk tidskrift 2018;5:559-576
How safe is Afghanistan? Internationell konferens 4.10.2018

Djampour, P. ​Border crossing bodies: the stories of eight youth with experience of migrating  Doktorsavhandling, Malmö universitet 2018. ISBN 9789171049148 

Ana Hagström, Anna-Clara Hollander, Ellenor Mittendorfer-Rutz. Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga  Karolinska Institutet 31.1.2018 ISBN 978-91-7676-052-9
RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer.

Andersson LMC, Hjern A, Ascher H.Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factor BMC Public Health 2018;18:1369 

Sundqvist J, Padyab M, Hurtig A-K, Ghazinour M. The association between social support and the mental health of social workers and police officers who work with unaccompanied asylum-seeking refugee children’s forced repatriation: A Swedish experience   International Journal of Mental Health 2018;47(1) 
Herz, Marcus och Lalander, Philip. An abstract and nameless, but powerful, bystander - 'unaccompanied children' talking about their social workers in Sweden. Nordic Social Work Research 9(2):1-11 March 2018

Rapporter


Barn i förvar  Röda Korset 28.11.2018


Daniel Hedlund  Ensamkommande barn och ungdomar: en introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk  Gleerups 2018. ISBN 978914069710 

Complaint to the European Commission  Stockholms Stadsmission, Göteborgs Stadsmission och FARR 2018

Wejedal, Sebastian. Rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen. En analys av Migrationsverkets behörighet att förordna offentliga biträden  Juridisk publikation 2018;2:221-252. Särtryck. 

2017


Forskning


Flyktingkrisen analyseras i stort forskningsprojekt SSIL today 27.12.2017
Johannesson Livia. In courts we trust. Administrative justice in Swedish migration courts. Avhandling Stockholms universitet 2017. ISBN 978-91-7649-694-7

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg. Tvärsnittsstudie baserad på uppgifter om ensamkommande barn och unga i databasen IKMDOK  Linnéuniversitet 2017

Rapporter

"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut 10.9.2017. Berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.

Mellan flykt och framtid  Rädda barnen och Emerga 2017

Çelikaksoy, Aycan och Wadensjö, Eskil. Ensamkommande flyktingbarns väg till utbildning och arbetsmarknad  Arbetsmarknad och arbetsliv 2017;23(1):103-117

Viktor Banke: Andrum  Norstedts 2017

Carl Pether Wirsén: Världens längsta resa - om ensamkommande unga i Sverige  Gothia fortbildning 2017  

2016


Forskning


Daniel Hedlund. Drawing the limits. Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure  Avhandling, Stockholms universitet 2016

Lisa Ottosson. Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska asylprocessen  Avhandling, Stockholms universitet 2016

Josefsson J. Children at the borders  Linköpings universitet 2016


2015 och tidigare


Forskning


Lundberg A, Lind J. Barn i migrationsprocessen  MIM, Malmö universitet  2015

Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö. Ensamkommande barn i Sverige  SULCIS, Stockholms universitet 2015 

Rapporter

Ghazinour M et al.  En resa med tvång. Erfarenheter av avvisningar och utvisningar av asylsökande ensamkommande flyktingbarn  Polisutbildningen, Umeå universitet 2015


Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig  Etikkommissionen i Sverige 2014

​Barnets rättigheter i asylprocessen  UNHCR, UNICEF och Migrationsverket 2014

​Ensamkommande barns och ungdomars behov  Socialstyrelsen 2013
Barnen utan röst  Etikkommissionen i Sverige 2012


Hemsidor

Många böcker av och om ensamkommande

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018; uppdateras fortlöpande
#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdateras fortlöpande med nya exempel på rättsosäkerhet.
Vad kostar en invandrad ungdom?  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdaterad senast 21.5.2018

Ungdomars berättelser   Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  Uppdateras fortlöpande 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar