Skolgång och uppehållstillstånd

tisdag 18 juli 2017

SÄNGPLATSER, SOVRUM, SOFFOR i Stockholm och överallt i Sverige efterlyses!

Nödropen ökar i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 
De flesta handlar om bostad. Allt fler asylsökande ungdomar fyller nu 18 år och kommunerna får inte längre ekonomisk ersättning för dem. De hänvisas till Migrationsverkets boenden någonstans i Sverige, alternativt "eget boende" med 61 kr per dag i matpengar. 

Ingen hänsyn tas till om de t.ex. kommit in på gymnasiet, och de förlorar sin möjlighet till uppehållstillstånd pga. gymnasiestudier. De förlorar också sina sociala nätverk, t.ex. f.d. gode män, lärare, BUP, kompisar. Ensamma får de vänta in sina avslag.
De som har fått tre avslag och som inte fått hjälp att skriva ansökan om verkställighetshinder ställs helt utan ekonomiskt bidrag. De är hänvisade till gatan. 
Civilsamhället ställer upp i viss grad. Många erbjuder frivilliga familjehem för "sina" ungdomar. Andra planerar att gömma dem. Men det är på tok för få som erbjuder boenden.
Det kan handla om upp till 12 000 ungdomar som ska utvisas. Även om Migrationsverket klarar av att utvisa 100 i veckan kommer det att ta två eller tre år innan alla är ute ur landet. 
Här behövs civilsamhällets insatser. 
Jag önskar att media och politiker sprider detta budskap i hela landet: Ställ upp för de utvisningshotade ungdomarna! Ta emot dem i era hem, frivilligt, utan ekonomisk ersättning!
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 14 000 medlemmar och växer snabbt. Ungefär en tredjedel är afghanska ungdomar. Gruppen är viktig för dem då de ser hur många som kämpar för deras sak. På nätterna bedrivs suicidprevention genom att uppmärksamma nödropen från dem som mår riktigt dåligt.
Media uppmanas publicera denna text.

Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar