Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 6 oktober 2019

Morteza 16 år: Domstolen vägrar pröva ny bevisning

Morteza 16 år.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson brukar framhålla att våra domstolar är bra och att vi har ett rättssäkert system när det gäller asylprövningar. Allt fler exempel kommer nu fram som motsäger detta. 

Minst tre anmälningar beträffande åldersbedömningar har gjorts till JO och JK:
Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 15.1.2017 
Statsråds agerande i fråga om åldersbedömning i asylärenden KU-anmälan 2017/18:24 (943-2017/18) av Staffan Danielsson (c) 
Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån (numera Asyrättsscentrum) maj 2019
Att domstolarna sällan gör självständiga bedömningar är väl känt. Ett antal exempel på brister hos domstolarna och hos Migrationsverket finns på sidan #rättssäkert Migrationsverket domstolarna
Den 1 januari blir barnkonventionen lag. För närvarande görs ingen bedömning av barnets bästa i asylutredningarna, och det är sällan det görs en utredning av barnens egna asylskäl. Kommer det att märkas någon skillnad efter årsskiftet? 
Barnens bästa i skymundan när asylärenden överklagas Linköpings universitet 31.1.2017
MORTEZAS HISTORIA
Här nedan följer Mortezas berättelse, med en vädjan till dig som läser att dela hans historia och stötta hans kamp genom att gilla sidan. Morteza behöver en ny prövning. Det är det enda rimliga!
Morteza kommer från Afghanstan. Han är 16 år och bor i Örebro. Hösten 2015 kom han ensam till Sverige för att söka asyl. Migrationsverket avslog hans ansökan. De tyckte, och tycker fortfarande, att han kan åka tillbaka till sin pappa i Afghanistan trots att Mortezas pappa är död. Ändå kvarstår beslutet: Avslag pga. ordnat mottagande i hemlandet.
Morteza var 12,5 år gammal när han lämnade Afghanistan. Strax före hade Mortezas familj, som är hazarer, attackerats i hemmet av en stark och inflytelserik familj p.g.a. en konflikt. Konflikten tvingade hela Mortezas familj på flykt. Mortezas pappa reste så från distriktet Jaghori till provinsen Ghazni för att söka upp en säker plats att gömma sig och sin familj på. I distriktet Qarabagh blev han längs vägen mördad av talibaner. På sig hade han en bild där han poserar tillsammans med några soldater. Mortezas pappa var inte soldat, utan hade jobbat som kock för en av polisstationerna i Jaghori.
Dödsbeskedet lämnades av chauffören som kört fadern. Det Morteza fick höra var ”ni behöver inte vänta på honom mer”, vilket i Afghanistan är ett vanligt sätt att meddela att någon har avlidit.
När Mortezas pappa inte längre var vid liv var även Mortezas liv i fara. Han fick hastigt lämna sin familj och fly till Iran. Tanken var att hitta en säker plats där, men situationen i Iran var både otrygg och osäker. Morteza flydde vidare och hamnade, ca sex månader senare, slutligen i Sverige.
Morteza angav i sin ansökan om uppehållstillstånd att hans pappa dödats. Migrationsverket avslog och menade att uppgifterna Morteza lämnat är andrahandsuppgifter och därmed inte tillförlitliga. Morteza uppmanades att leta rätt på något som stödjer att fadern är död, vilket han till slut lyckades med. En tidningsartikel, där dådet beskrivs, har lämnats in till Migrationsverket. Namn på fadern, plats och tidpunkt för mordet stämmer helt överens med de uppgifter Morteza tidigare lämnat i sin ansökan och i samtal med Migrationsverket. Dessutom säger artikeln att hans pappa ibland lagade mat åt polisstationen vid bazaren, vilket även Morteza berättat för Migrationsverket. Artikeln hann komma med när grundärendet överklagades till Migrationsöverdomstolen, men där valde de att inte ta upp ärendet. Efter det har Mortezas utvisningsbeslutet vunnit laga kraft.
Trots artikeln, som visar på att Mortezas saknar ordnat mottagande, har Migrationsverket hittills vägrat att titta på ärendet igen. De har bedömt att ingen ny prövning är aktuell, men i beslutet har de missat att förklara varför. Migrationsdomstolen tyckte därefter inte att artikeln var en ny omständighet, eftersom myndigheterna redan bestämt sig för att fadern är vid liv.
Morteza hamnar därmed i ”moment 22”. I ett första läge blir han inte betrodd och uppmanas att styrka sina uppgifter och i ett andra läge, då uppgifterna styrks, erbjuds inte en prövning av dessa uppgifter.
Morteza läser idag parallellt in andra och tredje året på gymnasiet för att hinna slutföra studierna innan sin 18-årsdag. Han omfattas inte av varken nya eller gamla gymnasielagen, eftersom det inte uttryckligen står ”uppskjuten verkställighet” i beslutet.
Morteza är 16 år, saknar mottagande och behöver få sin röst hörd! Stötta Morteza i hans kamp genom att dela hans historia och gilla sidan! Mortezas behöver en ny prövning, nu!
Kontaktperson: Jakob Ström 073 956 01 08 Jakob.o.strom@gmail.com


2 kommentarer:

  1. Förfärligt. Moment 22. Förföljelse av folkgrupp som Sverige ägnar sig åt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan.

    SvaraRadera
  2. Obegripligt handlande av domstolar och Migrationsverket.

    SvaraRadera