Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 30 juni 2019

Skolor bryter mot skollagen: Vägrar 20-åringar fortsätta på språkintroduktionen

Sittstrejkande ungdomar hösten 2017.

I november anordnade SKL ett seminarium om den nya gymnasielagen där många oklarheter framkom. Att oklarheter finns kvar bekräftades av Sveriges Radio nyligen.

Det finns skolor som inte längre tar emot elever som fyllt 20 år till språkintroduktionsprogrammet ("sprint"). Detta bryter mot skollagen. Sprint är en gymnasieutbildning. Alla som har börjat en gymnasieutbildning har rätt att fullfölja den, oavsett ålder. De ensamkommande har alltså rätt att fullfölja sprint tills de har betyg i t.ex. svenska och matematik, något som behövs för många komvux-utbildningar.
Förutom det första uppehållstillståndet på 13 månader, vilket i princip alla berättigade nu fått, kan man då få förlängning på 13 månader för att fullfölja gymnasieutbildningen. Med betyg i svenska och matte uppfyller man kraven för Komvux-utbildningar med större chans till fast anställning. Sprintutbildningen, som måste vara på heltid, behöver inte innehålla mer än dessa två ämnen. Terminsslutet behöver inte inväntas då målet är nått, utan eleven kan direkt börja söka andra utbildningar. 
Enligt lagtexten är det en rad olika utbildningar som godkänns. I praktiken är det dock endast ett fåtal, eftersom eleven inom sex månader efter examen måste få två års fast anställning. Det utesluter de flesta nationella program och folkhögskoleprogram. Eftersom de flesta kommer att ha blivit 20 år kan de inte börja på en vanlig gymnasielinje.
Kvar är då Komvux. SFI är inte uppehållstillståndsgrundande. När det gäller yrkesvux, kombinationsutbildning med SFI, är det oklart om det kommer att gälla. 
Den utbildning som ger störst chans till tillsvidareanställning med kollektivavtal inom sex månader från examen torde vara undersköterskeutbildningen. Byggutbildningar kräver ofta praktik och lärlingsutbildning som kan kräva kontakter för att få. En lärlingsutbildning är ofta inte fast anställning. 
Allra sämst är kanske den korta truckförarutbildningen på ett år. Det är sällsynt att truckförare får fasta anställningar. 
Därför är det viktigt att de unga tar sig tid med svenskan och sedan får en mer kvalificerad utbildning på Komvux.
Eleverna väntar just nu på sina besked om de kommit in på olika utbildningar. Skolan är stängd och planeringen inför hösten är klar. Viktiga avgöranden ska fattas nu, och Migrationsverket har inga besked att ge om vad som kommer att gälla. 
Mer information om lagar och regler: Du får fortsätta språkintroduktion när du fyllt 20!
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! fick 11 000 namnteckningar innan det lämnades över till migrationsminister Morgan Johansson.  
Ge alla barn rätt att gå ut skolan! 
Ge alla barn rätt till uppehållstillstånd för hela skoltiden!


1 kommentar: