Skolgång och uppehållstillstånd

lördag 30 juni 2018

Att offentliggöra sitt kärleksliv - enda sättet att rädda livet?

Akbar med sin vän.

VARFÖR HÅLLER ASYLSÖKANDE HBTQ-PERSONER TYST I SVERIGE?
Det förekommer att asylsökande med avvikande sexuell läggning döljer detta för omgivningen in i det längsta. Det gäller också när de söker asyl. Även ungdomar med en heterosexuell relation försöker hålla den hemlig.

Anledningen är de kränkningar och hot från landsmän i Sverige, i andra länder och i Afghanistan som de får utstå. Idag sprids uppgifter med rasande hastighet. Google hjälper till med översättningen. Det blir direkt livsfarligt att återvända till Afghanistan om man varit öppen här. Man kan inte gömma sig bland 30 miljoner invånare eftersom man alltid måste bevisa sin identitet, dvs. berätta om sin familj, klan etc. Informationen om nykomlingar sprids långväga.
Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. "Risk för förföljelse på grund av din sexuella läggning kan leda till att du får flyktingstatus, oavsett om det är staten, din familj eller andra personer som hotar dig" säger Migrationsverket 2011. Här anges också exempel på skäl:
• Hot eller våld av allvarlig art från din familj, staten eller andra personer kan vara skäl för asyl. 
• Om lagstiftning, allmänna regler eller allmänhetens uppfattning innebär att du på grund av din sexuella läggning utsätts för allvarlig kränkning, t ex straff, allvarligt våld mot liv och hälsa, genom att nekas utbildning eller förvägras rätten att välja yrke eller rätten till sjukvård, kan du vara berättigad asyl. 
• Risk för sådana kränkningar som kan betraktas som förföljelse p.g.a att du är homosexuell, bisexuell eller transperson kan leda till flyktingstatus.
Med detta i hågkomst ter det sig extremt egendomligt att Migrationsverket numera bortser från sina egna regler och från mänskliga rättigheter. Man förnekar värdet i all information man får. Man påstår att information i svenska sociala media håller sig inom Sveriges gränser. 
Av oförklarlig anledning går domstolarna nästan alltid på samma linje, oavsett kompletterande information. Det är oklart när i tiden nämndemännen och domaren får sitt material, och huruvida de egentligen läser det. 
Nedanstående historia från facebook, skriven av en kontaktperson, tyder på att sparbeting minskar rättssäkerheten i domstolarna.
Mer information: Kärlek, sex och HBTQ  
"I  AM AKBAR HAZARA"
Att bli offentlig är inte helt okomplicerat, särskilt inte när det handlar om en fråga om liv och död. Å ena sidan vill Migrationsverket att sanningen om ens asylskäl ska komma fram. Å andra sidan kräver verket orimlig bevisning som gör att en människa, som Akbar, måste vända ut och in på sig med risk att sanningen kommer ut, Migrationsverket ändå avslår ansökan och hemlandet får kännedom om det angivna skälet.
Människor är snabba att på att döma, sprida skvaller, skapa skandaler m.m. Vad som är sant eller inte har mindre betydelse, tyvärr.
Akbar ställde mig frågan varför han måste tala om för hela världen vem han är kär i när befolkningen i stort inte behöver göra en sådan intim sak till en allmän fråga. Jag svarade att det är hans rätt att vara den han är men att när Migrationsverket inte ser till fakta blir den enda utvägen att hoppas på att folket ska förstå det som är uppenbart, att Akbar inte är en cisperson utan identifierar sig som en hbtq-person. Sen hur Akbar väljer att identifiera sig inom den gruppen är ingens business mer än hans och hans partner.
Akbar berättade sent i sin asylprocess att han lever i en relation utanför normen. Han satt redan i förvar när han till slut beslutade sig att berätta. Det finns befogade anledningar till varför det inte kom fram tidigare. Att han vuxit upp i ett land där ingen annan relation än den mellan gift man och kvinna är laglig är ju en stor bidragande orsak.
Akbar fick en muntlig förhandling med Migrationsverket, via videolänk. Han fick avslag. Vi överklagade till domstolen och fick en till muntlig förhandling på plats i förvaltningsrätten. Vittnen åberopades men pga av den ekonomiska frågan fattade domstolen beslut om att vittnena skulle lämna in sitt vittnesmål i skrift. Jag skrev åtta sidor om Akbar och hans relation till sin partner. Jag skrev att jag upplevt deras kärlek på nära håll samt att jag stöttat dem som par nu när de tvingas vara ifrån varandra. En man från flyktinggruppernas riksråd skrev fem sidor och en sakkunnig från RFSL skrev ett intyg att det inte fanns några tvivel kring Akbars sexuella läggning. I rätten vittnade pojkvännen, han grät fram deras historia och jag tänkte, det kan inte finnas några som helst tvivel efter denna rättegång.
Det blev avslag med motiveringen att Akbar inte gjort det sannolikt att han tillhör eller tillskrivs hbtq-gruppen.
Ärendet överklagades till överdomstolen. Advokaten har gjort sitt bästa, jag skickade in en bilaga med både text och fotografier. Nu väntar vi. Varje dag är ett lidande. Vi vet att chansen att överdomstolen ska ta sig an ärendet är minimal men vi måste ha hopp.
Jag VET och alla kring Akbar VET att han har asylskäl men vem ska ge honom rätt? Vem ska se till de fakta som finns och hur ska vi övertyga Migrationsverket?
Vi är desperata och i desperationen skapade vi denna sida ”I am Akbar Hazara”. Ibland känns det bra att sidan finns men ibland tar rädslan för negativa och rent av farliga konsekvenser över.
Akbar är fullt medveten om att en tvångsutvisning står för dörren och om han då kommit ut ur garderoben och informationen spridit sig till hemlandet eller till andra främlingsfientliga i Sverige, vad händer då? Han är så klart livrädd att gå ut med något som sedan kan ”bita honom i svansen” och framförallt leda till en säker och hemsk död.
Deras enda chans kan vara att vända sig till media, samtidigt ökar det hotbilden enormt.
Vi pausade sidan ett tag. Vi behövde prata igenom det mer och överväga om det är värt det eller inte. Tillslut kom vi fram till att vi inte har något val. Systemet tvingar oss!
Det är inte rätt, det är inte etiskt men det är nödvändigt!
Akbar har asylskäl! Han måste få stanna, annat är mot utlänningslagen och konventionen om de mänskliga rättigheterna!
Facebooksidan I am Akbar Hazara


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar