Skolgång och uppehållstillstånd

onsdag 28 februari 2018

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar


Se kommentarerna allra sist.

Läs också: Professorer: "Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket" 

Fråga till IVO


Medicinska åldersbedömningar görs av två läkare och två tandläkare för företaget Unilabs. Utlåtandet "mogen / icke mogen" respektive Stadium H / inte stadium H läggs in i ett datasystem som går till Rättsmedicinalverket. Där ansvarar läkare för att rätt värde förs in i rätt ruta i ett matrissystem. Någon journalanteckning finns inte. Det går heller inte att få ut de bedömande läkarnas namn. En domstol har fattat beslut att det skulle vara till skada för företaget (läkarna skulle hoppa av omedelbart då).

söndag 25 februari 2018

Migrationsverket svarar på fråga om åldersbedömningar


 Författare: Bertil Egerö
Ämne: Vet du vad som i praktiken sker när asylsökande utreds?
Bäste Mikael Ribbenvik,

cc Daniel Salehi, migrationsverket, Heléne Fritzon, justitiedepartementet

torsdag 22 februari 2018

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar

Ett snitt ur magnetkameraundersökning (MR) av knäled hos asylsökande. Enligt utlåtandet är tillväxtzonerna slutna.


Osäkerhetsfaktorerna med MR knäled och röntgen av visdomständer är alltför stora för att med tillräcklig säkerhet kunna användas som enda eller huvudsaklig metod att avgöra om en asylsökande ungdom är över eller under 18 år.

Att schablonartat gå efter den medicinska åldersbedömningen är inte att ge den asylsökande en individuell och rättssäker bedömning.

måndag 19 februari 2018

Remissvar "nya" gymnasielagenIllustration Katarina Lileqvist
Justitiedepartementet
Rosenbad 4
111 52 Stockholm

fredag 16 februari 2018

Ytterligare en ung afghan har begått självmord

I går, torsdag 15 februari 2018, tog ytterligare en ensamkommande afghansk pojke livet av sig, i Göteborg.

söndag 11 februari 2018

Don't send Afghans back - Stoppa utvisningarna till Afghanistan 17-18 februariDen 17- 18:e februari samlas hela Europa för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, i samband med att Afghanistans president besöker Tyskland. I Sverige sker manifestationer på minst 11 platser.  

lördag 3 februari 2018

Riksrevisionen ombeds granska regeringen och Migrationsverket3.2.2018

Till Riksrevisionen

Jag önskar att Riksrevisionen granskar dels hur regeringen styr Migrationsverket, dels om Migrationsverkets utredningar och beslut i asylfrågor, speciellt gällande ensamkommande ungdomar, är rättssäkra.

Regeringen och Migrationsverket JO-anmäls


3.2.2018
Till Justitieombudsmannen
Härmed anmäler jag Regeringen och migrationsverket och regeringen för att acceptera rättsosäkra asylprocesser, speciellt för ensamkommande ungdomar, från våren 2016 och fortfarande.