tisdag 9 augusti 2022

Många manifestationer på årsdagen av talibanernas övertagande av Afghanistan

 


Måndag den 15 augusti är det exakt ett år sedan president Ghani flydde Afghanistan och talibanerna tog över regeringspalatset. Som rapporterats i media har mycket hänt sedan dess. Mest uppmärksammat har de hårda restriktionerna för kvinnor blivit. Migrationsverket fattar nu utvisningsbeslut för både kvinnor och män med en ny motivering: "Du kan anpassa dig efter lokala kulturella seder och bruk" - dvs. efter talibanernas seder och bruk. 

måndag 1 augusti 2022

Migrationsverkets hantering afghanska flyktingar uppmärksammas i media

 

Okänd konstnär.

Det är ett drygt år sedan alla tvångsutvisningar till Afghanistan stoppades. Det blev ett andrum, inte bara för flyktingarna, utan också för deras hjälpare. Men nu är andrummet över. Vi är tillbaka till samma situation som 2017. Flyktingar får avslag, de bryter ihop, de flyr vidare till Europa. Vi hjälpare tar emot deras förtvivlan, försöker hitta lösningar, få fram pengar till försörjning. 

Media börjar nu uppmärksamma att bland annat flickor och kvinnor får utvisningsbeslut, trots att de inte kan utvisas. 

torsdag 28 juli 2022

Kampanjen Håll ihop Sverige mötte Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius


En grupp från kampanjen Håll ihop Sverige! träffade den 1 juli 2022 Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket. Man fick möjlighet att framföra sin oro för de avslagsbeslut som Migrationsverket fattar för afghanska flyktingar. I följande brev till Carl Bexelius sammanfattades samtalet.

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022


Migrationsverket ger med oregelbundna intervall ut så kallade "landrapporter", bland annat
om Afghanistan. De grundas på data som samlats in av Lifos och utgör den kunskap som handläggarna lutar sig mot när de ska bedöma möjligheten att utvisa en person som söker skydd i Sverige. 

onsdag 27 juli 2022

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket: Du bortser från mycket!

 "Migrationsverket har inte som mål att hålla nere andelen positiva asylbeslut" säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, i GP 21.6.2022.