lördag 13 februari 2021

Kommande vitbok om ”flyktingkrisen” får stipendium

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

Ingrid Eckerman, grundaren av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, är en av initiativtagarna till en bok om den så kallade "flyktingkrisen". 

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag. Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället.

söndag 7 februari 2021

Dags för svenska media att rapportera från Afghanistan!

 

Dödligt våld i Afghanistan. År 2020 saknas. Röd linje = afghanska staten inblandad. Uppsala Conflict Data Program.

I den kommande antologin med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” kommer det att finnas mer utförliga kapitel om Afghanistan.

Vad händer i Afghanistan? Där accelererar våldet. Någon fred finns inte i sikte. Vi ser ingenting i svenska media, trots att Sverige har en stor afghansk befolkning, med eller utan uppehållstillstånd, och planerar nya utvisningar.

onsdag 3 februari 2021

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett?

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.

fredag 8 januari 2021

Stora protester i Pakistan mot de brutala morden på hazariska gruvarbetare

Quetta juli 2011: En av många attacker riktade mot hazarer. I Afghanistan sker idag motsvarande sak: Bussar stoppas och talibaner eller andra terrorister dödar eller kidnappar de passagerare som är hazarer. Målning av anonym hazarisk konstnär.

För den journalist som vill veta mera kan vi förmedla kontakt med Rifo som nämns i artikeln. Han har mer att berätta och har filmmaterial från Quetta.

Tusentals hazarer demonstrerar mot pakistanska regeringen för dess undfallenhet mot IS-terrorister. De har blockerat en infartsväg till staden Quetta, där de lagt kropparna efter de elva mördade gruvarbetarna. I snart en vecka har de väntat på regeringens reaktion.

måndag 4 januari 2021

 Till Justitiedepartementet

 Remissvar gällande

Kompletterande promemoria till SOU 2020:54

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Nej, Stefan Löfven, vi litar inte på Sverige!

 

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren och Stefan Löfven, statsminister (s)

”Du ska kunna lita på Sverige” skriver Stefan Löfven i en debattartikel i Aftonbladet på nyårsafton. Det låter ju vackert, men hur ska någon kunna tro på en sådan försäkran efter alla löften som regering och myndigheterna har brutit?