tisdag 8 december 2020

The forced deportations from Sweden to Afghanistan are resumed!


On December 15, Sweden will resume forced deportations to Afghanistan. This takes place in the midst of a serious pandemic, to a country torn apart by war, terror and poverty.

Tvångsutvisningarna till Afghanistan återupptas!

 

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

måndag 7 december 2020

Remissvar gällande SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Detta remissvar har inlämnats till Justitiedepartementet 7.12.2020, gemensamt från Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Stöttepelaren. 

söndag 6 december 2020

Asylum investigations of Afghan citizens in Sweden 2015-2020

This is a summary in English of the report "Sveriges asylutredningar av afghanska medborgare 2015–2020 version 1, oktober 2020" from the network Stop deportations to Afghanistan! (Stoppa utvisningarna till Afghanistan!) October 2020. 

lördag 28 november 2020

Inte tillräckligt att förbättra gymnasielagen!

 

Efter Ung i Sverige hösten 2015 fortsatte manifestationerna genom att eleverna satt på golvet i skolan.

Remisstiden har nu gått ut för förslaget om att det ska räcka med ett års anställning för att få permanent uppehållstid för dem som har uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen”. I promemorian aviseras dessutom ett kommande förslag om att det tillfälliga uppehållstillståndet efter gymnasieexamen ska förlängas från sex till tolv månader för att underlätta för de unga att få sin fasta anställning.

måndag 23 november 2020

Utvisningarna till Afghanistan återupptas?

 


Den 13 december 2015 ägde den s.k. Luciautvisningen rum – det första chartrade planet som tog tvångsdeporterade till Kabul. Nu tycks gränspolisen göra en kraftsamling för att förbättra sina siffror för 2020. En tvångsdeportation i chartrat plan planeras i mitten av december.

tisdag 3 november 2020

Karin: Några frågor till Morgan Johansson

 

Morgan Johansson och Karin Fridell Anter


Den 22 oktober 2020 var det frågestund i Riksdagen och du fick en fråga från Christina Höj Larsen om ändringar i "gymnasielagens" villkor på grund av coronaläget.