onsdag 8 april 2020

Till folkhälsomyndigheterna: Hur hanterar ni smittspridningen bland papperslösa?

Till folkhälsomyndigheterna: Hur hanterar ni smittspridningen bland papperslösa?


Jag arbetar som volontär med ungdomar som sökt asyl i Sverige och som nu, med eller utan uppehållstillstånd, lever under otrygga förhållanden och ofta utan bostad. De är oroliga för vad som ska hända dem om de blir coronasmittade och jag har därför skrivit till Folkhälsomyndigheten med dessa frågor:

torsdag 2 april 2020

Nätverk slås samman: STOPPA UTVISNINGARNA TILL AFGHANISTAN!

Ill. Ulf Klarén

Hösten 2016 bildades uppropet och nätverket ​Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som successivt växte till 21 000 medlemmar. Nätverket har en stor andel afghanska ungdomar som medlemmar.

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 2016 - 2020

Ill. Katarina Liliequist


Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! publicerades 12 oktober 2016. Till detta kopplades en hemsida och en facebookgrupp, nu med 21 000 medlemmar, med samma namn. I april 2020 övergick nätverket till Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 

onsdag 1 april 2020

Tio frivilligorganisationer larmar riksdagen: Corona sprider sig i skuggsamhället!

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian
Tio frivilligorganisationer, bland dem Ung i SverigeRefugees welcome och Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! påpekar i ett öppet brev till regering och riksdag att asylsökande drabbas extra hårt av coronakrisen. Detta gäller alla de ungdomar som just nu studerar med hjälp ”gymnasielagen”. Distansundervisning och generellt ökad arbetslöshet gör det i praktiken omöjligt att fullfölja sina studier och få fast jobb inom den tid som lagen kräver. 

LARM FRÅN FRIVILLIGORGANSATIONER: Coronahotet gör det nödvändigt med permanenta uppehållstillstånd för utsatta asylsökande

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

ÖPPET BREV TILL SVERIGES RIKSDAG OCH REGERING
I dessa kristider har riksdagen visat att det går att stifta lagar med mycket kort beredningstid, om situationen är tillräckligt akut. Vi vill påpeka det akuta behovet av ytterligare två lagar, som ska ge permanenta uppehållstillstånd till de ungdomar som omfattas av ”gymnasielagen” samt till alla afghaner som sökt asyl i Sverige. Vi räknar med att regering och riksdag även i dessa fall visar krismedvetande och handlingskraft.

måndag 30 mars 2020

Till Lena Hallengren: Corona sprids i "Skuggsverige"Öppet brev till
Socialminister Lena Hallengren
Arbetet mot Coronan måste inbegripa även Sveriges skuggsida

torsdag 19 mars 2020

Maggie: "Vet du vad de gör med mig när de tar mig?"

Du har gömt dig i ett rum och jag hör hur illa det är. Det finns ingen att lita på, ingen att våga be om hjälp av och du förstår nu att det är värre än det helvete du varit beredd på.