Skolgång och uppehållstillstånd

måndag 7 februari 2022

Lyssna på föredrag från Den onödiga flyktingkrisen

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Red. Karin Fridell Anter och Ingrid Eckerman. Migra förlag och Stöttepelaren 2021.

Under hösten 2021 hölls en rad boksläpp och andra events om Den onödiga flyktingkrisen.

Nu finns många av föredragen inspelade. Andra finns som texter. Här är några exempel. Många fler finns på hemsidan: Seminarier att lyssna till och läsa.

Föredrag med bilder:

Den onödiga flyktingkrisen – ett projekt. Presentation av Ingrid Eckerman i Norrköping 8.12.2021, inspelat 2.2.2022. 

Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället Inspelat maj 2021. Sänt 14.9.2021. Arr. Barnrättsdagarna 2021. Medverkande Ingrid Eckerman, Solveig Freudenthal, Birgitta Göransson. 

Medicinska åldersbedömningar - hur kunde det gå så snett? Inspelat 7.2.2022. Ingrid Eckerman.

Texter:

Respektlösa utredningar av barnfamiljer och ungdomar på flykt (text) 5.12.2021. Arr BUV, Barnkonventionen 2021. Medverkande: Birgitta Göransson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar