Skolgång och uppehållstillstånd

fredag 25 februari 2022

Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himmelen kommer vi att hitta dig"

Även under Afghanistans förra, väststödda, regering var det farligt att vara avvikare i det muslimska landet: kristen, ateist, hbtqi-person. De räckte med att en person uppfattades som avvikare – några bevis om huruvida vederbörande var ”genuin” eller ej krävdes inte. Den tidigare strafflagen tolkades som att samkönade relationer var ett brott. President Ashraf Ghani antog 2018 en lag som uttryckligen kriminaliserade samkönade relationer.

Alltsedan talibanerna tog över makten i Afghanistan i augusti 2021 är det många som undrar hur Migrationsverket kommer att ställa sig. Migrationsverket har hittills ansett att de som verket inte uppfattat som ”genuint” hbtqi, kristna eller ateister är säkra i Afghanistan. Om personen gått ut offentligt med sin läggning eller (o)tro betyder inte något – för det var ju här i Sverige de gått ut t.ex. i sociala media, inte i Afghanistan. Migrationsverkets handläggare tycks ha dålig uppfattning om hur information på sociala media översätts och sprids.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande efter att talibanerna kom till makten kom först i december 2021. Där hänvisade man till EASO:s rapport, där en rad grupper angavs som speciellt utsatta, bland annat hbtqi, kristna, ateister, hazarer och västernifierade personer. Här fick våra svenskafghaner och vi hjälpare äntligen ett andrum – nu skulle de väl äntligen få sina uppehållstillstånd? Dessutom uppmanas alla länder ge skydd åt afghanska flyktingar i en färsk rapport från UNHCR.

Men nej. Migrationsverket har fortfarande, ett halvår efter talibanernas övertagande, endast utfärdat ett fåtal beslut i asyl- och verkställighetsärenden. Det tycks dessutom som om Migrationsverket grundar sina nya bedömningar i huvudsak på sina gamla bedömningar, utan att ta hänsyn till den nya situationen i Afghanistan.

Enligt konventionen om mänskliga rättigheter har alla rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och fortplantning. Ingen får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Trots det är homosexualitet förbjuden i ett sjuttiotal länder.

Människor med klara asylskäl enligt andra länder, enligt FN, enligt konventionen om mänskliga rättigheter, enligt barnkonventionen, nekas fortfarande uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket använder alla de verktyg de har för att göra människor utvisningsbara, och domstolarna följer Migrationsverkets bedömningar utan att göra en egen värdering av bevismaterial. Regering och riksdag accepterar rättsosäkerheten.

Hbtqi-personer vittnar inifrån Afghanistan

Redan i september 2021 fick vi läsa om dödspatruller i Kabul som spårade upp homosexuella. Kanada bestämde sig tidigt för att ta emot just hbtqi-personer.

I tidningen Omvärlden får vi nu vittnesmål direkt från hbtqi-personer i Afghanistan. Det är Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSHL, som kontaktas av desperata människor. En av dem berättar om hur talibanerna letar efter honom och hur släktingarna vill lämna ut honom. ”Jag ser två möjligheter, att tas till fånga och dödas av talibanerna eller kanske självmord” säger han. I en annan artikel intervjuas en person som livrädd gömmer sig i en källare sedan sex månader.

Citat ur andra brev till Aino Gröndahl:

”Jag måste gömma mina känslor eller ge upp min sanna identitet för att överleva och passa in i samhället. För att skydda mig själv och mitt rykte har jag inte berättat för nåogn annan att jag är bög, inte ens min egen familj. Eftersom jag är vackrare än andra pojkar har alla afghanska män och pojkar trakasserat mig och velat våldta mig – till och med mina nära vänner. … Talibanerna kom till mitt hus och beordrade min familj att hitta mig, annars skulle de döda dem.”

”När talibanerna kom till Kabul förlorade jag arbetet. Jag får en massa förskräckliga meddelanden från okända adresser. Jag tror att de är mina släktingar och gamla vänner som vill att talibanerna ska arrestera och döda mig. … Talibanerna dödar militärer, bögar, mänskliga rättighetsaktivister etc. i skymundan varje dag.”

”Jag är en hbtqi-person. Jag är gift, jag är 29 år gammal och jag har fyra barn under sex år. Jag är orolig för mina barns framtid.”

Så här skriver en stödorganisation för hbtqi-personer: ”Denna sorts aktivitet är ett brott och varje person som är hbtqi kommer att torteras. … Eftersom vår organisation registrerades hos Justitiedepartementet i den Demokratiska regeringen försöker talibanerna hitta adressen till vår organisation och undersöka dess tidigare aktiviteter. Om organisationens ledare arresteras av talibanerna kommer de att dödas.”

Ny rapport om hbtqi-personers situation i talibanernas Afghanistan

Human Rights Watch har nyligen kommit ut med en rapport, baserad på intervjuer med 60 afghanska hbtqi-personer under hösten 2021. De flesta fanns i Afghanistan, men några hade flytt till grannländerna (där de riskerade tvångsdeportering till Afghanistan) och ytterligare några hade lyckats ta sig till säkra länder.

De intervjuade personerna hade erfarenhet av övergrepp innan talibanerna kom till makten, inklusive sexuellt våld, tvångsäktenskap, fysiskt våld från familjen och andra, utestängning från skolor, utpressning och att bli utstött. Många tvingades dölja sin identitet från familj, vänner och kollegor.

När talibanerna återfick kontrollen i augusti 2021 förvärrades situationen drastiskt. Många intervjuade berättade att de hade attackerats, blivit utsatta för sexuella övergrepp eller hotade av talibaner på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Andra rapporterade om övergrepp från familjemedlemmar, grannar och partners som nu stödjer talibanerna eller tror att de måste ta avstånd från närstående hbtqi-personer för att se om sin egen säkerhet. Några hade flytt sina hem på grund av talibanattacker eller för att stödpersoner övertalade dem. Andra såg hur deras liv som de under åratal byggt upp försvann över en natt och hur de när som helst kunde utgöra en måltavla.

Talibanerna har öppet uttalat att samkönade relationer är olagligt och ”mot vår sharlialag”. En talibandomare sa: ”För homosexuella kan det bara finnas två straff: antingen stening eller att han måste stå bakom en mur som ska falla ner på honom.” Enligt en manual som år 2020 gavs ut av talibanernas Ministerium för lastbarhet och dygd ska religiösa ledare förbjuda samkönade relationer och hänvisa anklagelser om homosexualitet till ministeriets distriktschef för dom och straff.

Talibanerna har upprepade gånger lovat att respektera mänskliga rättigheter. Trots detta har de systematiskt brutit mot dem, bland annat för flickor och kvinnor och när det gäller yttrandefrihet. Det finns inget skydd för hbtqi-personer.

Trots att de intervjuade ansåg att deras enda chans skulle vara att fly till ett säkrare land är det få hbtqi-afghaner som gjort det. De vågar inte besöka passkontoren eller resa, med risk för att fastna i en kontroll. Lesbiska kvinnor kan inte resa utan sällskap av manlig släkting. En del har anpassat sig och har familj som de inte vill överge.

De som flytt till Afghanistans grannländer lever osäkert. Dessa länder har som regel kriminalitet samkönade relationer, ibland med dödsstraff. Ofta saknar de visum och har inte möjlighet att skaffa nya.

Rapporten avslutas med en uppmaning till alla länder som sänt militärstyrkor till Afghanistan de senaste 20 åren att ta sitt ansvar: både att skapa säkra vägar för dem som vill fly och att trycka på talibanerna att ge hbtqi-personer fulla rättigheter.

“Even If You Go to the Skies, We’ll Find You”. LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover. Human Rights Watch, OutRight Action International, januari 2022

Se även

Regeringen måste agera för rättssäkra asylprocesser för hbtqi-personer. Aino Gröndahl 2022-02-10

Den ihåliga rättssäkerheten i Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar