Skolgång och uppehållstillstånd

måndag 30 mars 2020

Till Lena Hallengren: Corona sprids i "Skuggsverige"Öppet brev till
Socialminister Lena Hallengren
Arbetet mot Coronan måste inbegripa även Sveriges skuggsida

Bästa Lena Hallengren,
Idag lever många tusen människor under radarn i Sverige, i vad som kommit att kallas ’Skuggsverige’. Arbetssökande utan tillstånd som jobbar svart, asylsökande med ett sista avslag som går under jorden. Bland de senare en tydligt urskiljbar grupp: afghanska barn och unga som sökte sig till Sverige 2015-16, och som valt att leva i ’Skuggsverige’ framför en deportering till inbördeskrigets Afghanistan.
Vår fråga till dig, Lena Hallengren, är: vilka åtgärder har du och din regering vidtagit eller tänker vidta för att nå ’Skuggsveriges’ invånare? De kan ha ett hum om Coronavirusets härjningar, men de är avskurna från varje kontakt med myndigheter. Sjukvård, socialvård, skola – ingen instans når dessa grupper.
Vi skriver inte om den organiserade brottsligheten utan om de människor som ofrivilligt hamnat i en situation, där samhällets omsorg inte når dem. Vi menar att det måste vara statens uppgift att skapa kontakt med dessa människor och hjälpa även dem.
De många tusen afghanska asylsökande är lätta att nå: meddelar du och regeringen via sociala medier att Sverige erbjuder tillfälligt uppehållstillstånd för denna grupp, kommer nyheten att spridas snabbt i alla de nätkontakter de allra flesta ännu har. En enkel men nödvändig åtgärd både i kampen mot Coronaviruset och i ambitionen att nå alla som bor i Sverige.
De flesta av dessa ’gömda’ afghaner, liksom av de som idag kan leva öppet i Sverige, har visat prov på en stark önskan att kunna leva och arbeta i Sverige. En del bidrar redan nu inte minst i äldreomsorgen, och många fler skulle kunna bidra till samhällstjänst; hjälpa människor som sitter i karantän med deras ärenden, ingå i soptjänst, städtjänst, arbete inom alla enkla jobb som behöver göras mitt i den kris Sverige genomgår.
Vi är många tusen svenska medborgare som hjälpt de afghanska barnen och ungdomarna. Vi kommer att visa vår stora uppskattning för dig, när du tillsammans med regeringen tar dig an deras öden – även när det motiveras med behovet att hejda Coronavirusets spridning och klara av dess effekter.
Med karantänhälsning den 23 mars 2020,
Bertil Egerö, docent emer., samhällsvetare
Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar