Skolgång och uppehållstillstånd

torsdag 3 oktober 2019

Utbildning för ensamkommande godkänns inte av Migrationsverket

Efter sittstrejken på Medborgarplatsen 2017 fortsatte eleverna protestera genom att sitta på golvet.
Sommaren 2018 började den så kallade nya gymnasielagen gälla. Den gav möjlighet till ensamkommande myndiga ungdomar att efter fullbordade gymnasiestudier och fast arbete få permanent uppehållstillstånd. Nu visar det sig att vissa yrkesutbildningar som ungdomarna rekommenderats inte kommer att gälla. 

Ungefär 7 000 ungdomar har fått sitt eftertraktade TUT (tillfälliga uppehållstillstånd) på 13 månader efter att de meddelat sin avsikt att studera. Nu är det dags att ansöka om förlängning. Då ska de visa att de är aktivt studerande.
Gymnasielagen är oklart utformad, liksom den så kallade tillfälliga begränsningslagen för att minska asylinvandring. Den lämnar tolkningen till myndigheten, Migrationsverket. Den ger då Migrationsverket möjlighet att besluta om en generös eller en restriktiv tolkning. 
Migrationsverket är inte expert på utbildningar och skolor. Det gör att de måste pröva varje utbildning för sig när ansökningarna kommer in. De har haft svårt att lämna besked i förväg, vilket också uppmärksammats i media
Enligt lagtexten godkänns heltidsstudier på gymnasienivå vid folkhögskola. Ett antal folkhögskolor har nu ordnat yrkesutbildningar till bland annat undersköterska. Hur många med TUT för gymnasiestudier som kommit in där vet vi inte.
Migrationsverket reser nu omkring i landet och informerar om vad som gäller för att ungdomarna ska kunna få sitt förlängda uppehållstillstånd. Nu säger man klart ifrån att en yrkesutbildning vid folkhögskola inte godkänns. De enda folkhögskolestudier som duger är allmän kurs på gymnasienivå. 
För yrkeskurserna gäller att de måste berättiga till studiemedel från CSN, och det gör inte t.ex. SFI eller kurser som förmedlas via arbetsförmedlingen. De måste också ha kommunen som anordnare, så det är bara Komvux och gymnasium som gäller. 
Vi är en bra bit in på höstterminen. De som har börjat på en yrkesutbildning anordnad av en folkhögskola måste nu snabbt söka sig till komvux eller möjligen gymnasium, om de är tillräckligt unga. Kommer de att bli mottagna? För att få förlängningen måste de vara inskrivna vid en skola. 
Det är också fortfarande oklart om någon andel av utbildningen på Komvux kan bestå av SFI-kurser och i så fall hur stor andel. Även här kan det bli problem att få förlängt uppehållstillstånd.  
Fortfarande strular kommunerna när det gäller ungdomarnas rätt att gå färdigt sin språkintroduktion. Enligt Migrationsverket är det för många den bästa idén att fortsätta på språkintroduktionen för att sedan klara gymnasiestudierna bättre. Men många kommuner vägrar att låta 20-åringarna slutföra utbildningen. 
Syftet med utbildningarna ska enligt Migrationsverket vara "att underlätta etablering på arbetsmarknaden", vilket ska anges på varje studieplan. Varför Migrationsverket då inte kan godkänna en yrkesutbildning på folkhögskola utan bara motsvarande utbildning i kommunal regi framstår som en gåta. 
LÄS MER
Vid pressmeddelandet finns Migrationsverkets powerpointpresentation som bilaga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar