Skolgång och uppehållstillstånd

tisdag 18 juni 2019

Lagligt och olagligt för hjälpare och flyktingar

Idag är det många som hjälper papperslösa flyktingar. Att erbjuda mat, husrum, kläder är inte kontroversiellt. Men om man gömmer dem? Om man hjälper dem att fly vidare till annat land? Om man hjälper dem att komma tillbaka till Sverige?

Så här säger advokat Mathias Blomberg:

- Det är inte olagligt att stanna kvar i Sverige om man ansökt om tillstånd att stanna i Sverige men fått avslag.
- Det är inte olagligt att gömma någon som inte har uppehållstillstånd, om man inte tar betalt.
- Det är olagligt att hjälpa en utlänning att olovligen korsa gränser i Europa. Det är människosmuggling.

Vad som räknas som "hjälpa" är oklart. Men man ska vara medveten om att man hjälper någon. Att boka och betala biljetter kan räknas som hjälp. Även försök, planering och medhjälp är straffbart.

Straffet för människosmuggling beror på hur allvarligt brottet är.

Som ett ringa brott räknas det om det är en engångsföreteelse, om det är en enstaka person, om man inte tagit betalt och om "smugglaren" inte tidigare begått brott. Straffet är böter eller fängelse högst sex månader.

Människosmuggling av normalgraden ger fängelse i högst två år.

Brottet är grovt om man tagit betalt, om det varit en stor verksamhet med många smugglade människor, om smugglingen varit livsfarlig eller om den skett under hänsynslösa former. Då är straffet fängelse i minst två år och högst sex år.

En faktor som påverkar straffet är om det rör sig om en person som tidigare utvisats eller avvisats.


LÄS MER

Människosmuggling  lagen.nu

Advokaten om fadderhemmen: riskerar dömas till långa fängelsestraff  VK 9.6.2019

Var går gränsen mellan ringa grad av människosmuggling och normalgraden?  Advokat Lagerlöf 7.12.2018

Högsta domstolen lindrar straffet för människosmuggling  SVT 6.4.2018

HD sänker straffet för människosmuggling  SR 8.11.2017


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar