Skolgång och uppehållstillstånd

tisdag 28 maj 2019

Öppet brev till dig som riksdagsledamot: Rösta enligt ditt samvete! Gå emot partilinjen!

"Vi fick blommor när vi landade" sade en pojke som hösten 2015 flögs till Norrland.
Ett chartrat plan har avgått från Arlanda mot Kabul. På planet fanns kristna personer som tvingas gömma sin religion i Afghanistan, i strid mot konventionen om mänskliga rättigheter. Kanske fanns där också ateister, ensamma kvinnor, småbarn. Alla riskerar sitt liv och sin hälsa i Afghanistan.

Häromdagen tog en ensamkommande ungdom sitt liv. Rapporter kommer från hjälpare att de sitter på psykakuten med sina skyddslingar.
Den tillfälliga begränsningslagen, som försvårar för flyktingar att få uppehållstillstånd, hindrar Migrationsverket från att ge uppehållstillstånd till bebisar, apatiska barn, hjärtsjuka, 106-åringar, omskurna flickor som ”öppnats”, flickor som hotas av tvångsgifte, kvinnor som riskerar att stenas, barn som är uppvuxna i Sverige, ungdomar som format sin identitet här.
Civil olydnad pågår för närvarande över hela landet. Under andra världskriget smugglades norska judar och motståndsmän in i Sverige där de gömdes. Nu gömmer vi flyktingar och smugglar ut dem till Frankrike och andra länder.
Civilsamhället har i många år påtalat bristerna inom Migrationsverkets bedömningar. Inte bara ledningen för Migrationsverket, utan också migrationsministrarna, har totalt negligerat denna kritik. I stället får allt fler ateister, kristna, hbtq-personer, minderåriga, kvinnor och flickor avslag, i strid med konventionen för mänskliga rättigheter.
Först nyligen, efter gedigna rapporter framtagna av civilsamhället, har regeringen ändrat i regleringsbrevet när det gäller apostasi (avfall från islam), konvertering och barn. Likaså har man tvingats att tillsätta en oberoende utredning av de medicinska åldersbedömningarna – dock är tidsplanen osäker.
Något stopp för utvisningar av åldersuppskrivna är inte planerat, och Migrationsverket tänker heller inte sluta använda de medicinska åldersbedömningarna.Fortfarande utvisas ateister och konvertiter regelbundet. Fortfarande skickas barn, med eller utan föräldrar, till Afghanistan.
Regeringen vill förlänga den tillfälliga asyllagen i två år – den som har ställt till dagens oordning och oreda. Man gör några små förbättringar, som att något fler får möjlighet till familjeåterförening, men i allt väsentligt är det den gamla dåliga lagen som ska förlängas. I mitten på juni ska riksdagsledamöterna rösta. Vi vet att det är många av dem som egentligen är emot lagen.
Motivet till förlängningen är att Migrationsverket bedömt att antalet asylsökande blir lägre om tillfälliga lagen förlängs. Men i lagrådsremissen konstateras att det inte går att fastställa vilken eller vilka åtgärder som påverkat antalet asylsökande sedan 2015.
I sitt yttrande anger Migrationsverket att prognosen 2019-2022 är sammanlagt 43 000 asylsökande om den tillfälliga lagen förlängs och 59 000 om den inte förlängs. Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter ställs alltså mot 16 000 färre flyktingar i Sverige under en tvåårsperiod – mindre än 2 ‰ av Sveriges befolkning.
Man ska då tänka på att 2015 tog vi emot 165 000 flyktingar – och lyckades att utan förberedelser ge dem tak över huvudet, mat i magarna, sociala kontakter, skola etc.
Migrationsverkets yttrande borde alla riksdagsledamöter läsa: Redan i dag är handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen komplex och resurskrävande. Vid en förlängning av den tillfälliga lagen kommer komplexiteten öka ytterligare. Bland annat kan en persons skyddsskäl komma att prövas ett flertal gånger under en begränsad period. Nya moment och frågeställningar måste hanteras i prövningen. Osäkerheten ökar och handläggningstiderna förlängs. Migrationsverket ifrågasätter också att lagens utformning är förenlig med barnkonventionen. Migrationsverkets kostnader kommer att öka och handläggningstiderna att förlängas.
Lagrådet var emot den tillfälliga lagen, liksom de två gymnasielagarna, redan när de togs – de är helt enkelt osedvanligt dåliga lagar som lämnar över tolkningsansvaret till de verkställande myndigheterna.
Om några riksdagsledamöter vågar bryta mot sin partilinje är det en signal till partierna, media, samhället, om att lagen är orättfärdig och asylfrågan måste fortsätta debatteras.
I april följde alla riksdagsledamöter partipiskan och röstade nej till amnesti för de ensamkommande (förutom Vänsterpartiet som väckt motionen). Nu är det upp till er riksdagsledamöter att visa vad ni faktiskt tycker.
Rösta nej till förlängningen av den tillfälliga lagen! Följ inte partipiskan!
-------------
Fyra viktiga saker togs bort i och med den tillfälliga lagen som sågades både av Lagrådet och Migrationsverket:
- Rätten till familjeåterförening inskränktes till att gälla endast dem med flyktingstatus. I förslaget till förlängning ingår familjeåterförening även till alternativt skyddsbehövande. Men på grund av de krångliga reglerna blir det troligen mycket få familjer som får möjlighet att komma hit.
- Särskilda eller synnerliga ömmande skäl togs bort. Det skulle ha gett Migrationsverket möjlighet att ge uppehållstillstånd till bebisar, apatiska barn, svårt sjuka, 106-åringar, barn som varit länge i Sverige.
- Asylskälet ”övrigt skyddsbehövande”, togs bort. Detta skulle kunna ge uppehållstillstånd för många av de ensamkommande ungdomarna som har medborgarskap i ett alltmer konfliktdrabbat land.
- Permanenta uppehållstillstånd togs bort, trots att man vet att det är en viktig förutsättning för god assimilering och integrering. Det är också det enda botemedlet för de apatiska barnen.

-----------


3 kommentarer:

  1. En bra och riktig sammanfattning på allt elände som orsakats och orsakas av regering ocv riksdags tillkortakommanden! Gör om gör rätt!

    SvaraRadera
  2. En bra och riktig sammanfattning på allt elände som orsakats och orsakas av regering ocv riksdags tillkortakommanden! Gör om gör rätt!

    SvaraRadera
  3. Svenska politiker borde läsa och lyssna till denna genomgång av fakta! Det är svagt av vårt samhälle att utvisa människor som bott i Sverige flera år till Afganistan.Afganistan var det land som under 2018 hade flest antal döda i civilsamhället - 26.000. Vi borde undersöka varför uppfattningarna om säkerrhet skiljer sig så avsevärt mellan europeiska länder.

    SvaraRadera