Skolgång och uppehållstillstånd

måndag 4 februari 2019

Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut?


Texten skrevs inför den socialdemokratiska kongressen i Göteborg april 2017. Tyvärr är är den fortfarande lika giltig. Här är en lätt uppdaterad version.
Sedan hösten 2015 har du i olika sammanhang talat om de signaler Sverige skickar ut, utan att närmare definiera dem. Så här ser det ut:

TILL OMVÄRLDEN skickar du signaler om att Sverige är ett land som glömt Per AngerRaoul WallenbergFolke BernadotteDag Hammarskjöld, Agda RösselHarald Edelstam och Olof Palme. Mänskliga rättigheter, barnkonventionen med mera är omoderna överenskommelser som man inte behöver ta hänsyn till.
TILL EU skickar du signaler att vi till varje pris ska stänga ute flyktingar från våra länder. Vi ska sträva mot en nivå som ligger nära eller under vad anständigheten kräver.
TILL INDUSTRIN skickar du signaler att deras tillväxt inte är viktig. ”Ni skriker efter folk, men vi skickar iväg era framtida arbetare.”
TILL VÅRDEN OCH OMSORGEN skickar du signaler att ”eftersom ni går runt trots dagens personalbrist så kan ni säkert klara er på ännu mindre personal i framtiden”.
TILL CIVILSAMHÄLLET skickar du signaler att solidaritet, generositet och medkänsla nu är ute ur samhället och politiken. ”Värna om mitt” är dagens motto.
TILL DEM SOM I SITT ARBETE MÖTER ENSAMKOMMANDE ger du signalen att deras upplevelser och stressymtom kan samhället utan vidare negligera.
TILL SVERIGES BARN OCH UNGA skickar du signaler att ”bry er inte om de mörkhåriga, de har i alla fall ingenting här att göra”.
TILL SVERIGEDEMOKRATERNA säger du: "Ni har rätt, främmande element kan skada den svenska kulturen och bör avlägsnas."
Jag tar för givet att du vet att minst 5 000 inte omfattas av den nya gymnasielagen och att ytterligare ett antal ungdomar som nu och framöver fyller 18 år ska utvisas. 
Jag antar att du vet att rättsosäkerheten är stor när det gäller bland annat bedömningar av ålder, tro, ateism och sexualitet. 
Jag antar att du vet att Sverige regelbundet bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.  
När Migrationsverket in absurdum vägrar tro på asylsökande liknar det i allt för hög grad etnisk rensning.
När det här är över, när din rensning är genomförd, kommer vi att ha tid för artikeln i Wikipedia ”Afghanutlämningarna 2016-2020”. Den här frågan kommer att följa dig och Socialdemokraterna in i framtiden. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar