Skolgång och uppehållstillstånd

torsdag 25 januari 2018

​Till alla riksdagsledamöter: När blir en knäled mogen?

Bilden visar två av Hallonflickans ben på Falköpings museum.
Hon levde för 5000 år sedan. Kan vi säga något om hennes ålder?

Vet du att Rättsmedicinalverket stoppat medicinska åldersbedömningar av flickor? Det beror på att man inte vet hur gamla flickor är när tillväxtzonen i knäleden sluter sig. I en ny studie hade nästan alla (25 av 29) 17-åriga flickor ett färdigutvecklat knä.

I Sverige är det framför allt pojkar som undersöks. Samma studie visade att 19 % av 17-åriga pojkar hade ett moget knä. RMV kräver att både visdomständer och knäled är omogna för att skriva "möjligen under 18 år”. RMV säger fortfarande att det är 10 % av de undersökta som felaktigt klassificeras som vuxna.
Barnläkarföreningen framhåller Europarådets rekommendation att tillämpa ”benefit of the doubt”, att hellre fria än fälla. Detta görs bl.a. i Tyskland. Det borde räcka med att en av undersökningarna visar omognad för att barnet ska anses underårigt. Med den regeln skulle cirka 30 % av de undersökta bedömas som barn.
Regeringens gav i uppdrag att ingen vuxen skulle bedömas som barn. Barnperspektivet, att inget barn skulle bedömas som vuxen, fanns inte med när Socialstyrelsen granskade kunskapsläget. Då hade man troligen inte rekommenderat den metod som används idag.
Socialstyrelsen ansåg att man visste för lite om vid vilken ålder knäleden är mogen. Man rekommenderade därför mer forskning. Nu pågår en sådan studie, men det är oklart när resultaten är klara.
Migrationsverket ska göra en ”sammanvägd åldersbedömning”. Men i själva verket går de helt efter den medicinska åldersbedömningen. Unga oerfarna handläggare förklarar att intyg från erfarna professionella (läkare, lärare, socialarbetare) inte har något värde. Endast när den medicinska åldersbedömningen pekat på underårighet har man utnyttjat andra möjligheter, då i syfte att räkna upp åldern.
Nyligen har två 14-åringar skrivits upp till 18 år. Det betyder att den handläggare som tog emot dem när de kom felaktigt satte åldern till 10 år i stället för 14 år. Är det trovärdigt att handläggaren gjort så stort fel? Är det troligt att alla inblandade sedan dess skulle ha gjort samma misstag?
Här finns de flesta viktiga artiklarna om åldersbedömningar samlade.
Anställda på Migrationsverket skrivit en rapport. ”Det mest talande exemplet är att ärendehandläggningen för både asyl och tillstånd än i skrivande stund kan anses varken rättssäker, enhetlig, förutsägbar eller hållbar.” Vill du veta mer om vilken sorts fel som begåtts på Migrationsverket kan du läsa här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar