Skolgång och uppehållstillstånd

tisdag 17 oktober 2017

Gymnasielagen sätts ur spel av åldersuppskrivningarna


Genom att systematiskt skriva upp asylsökande ungdomar till 18 år förvägrar man dem möjligheten att ansöka om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen.

Lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå trädde i kraft 1 juni 2017. 
Initiativtagare till lagen var Miljöpartiet. Syftet var att färre 18-åringar skulle utvisas. I stället skulle de få möjlighet dels att gå ut gymnasiet, dels att därefter få uppehållstillstånd som yrkesarbetande. Dåvarande migrationsministern Morgan Johansson framställde detta i en mycket positiv dager, som troligen fick många politiker att känna sig lättade.
Vi insatta aktivister insåg dock att det inte skulle beröra så värst många av de asylsökande ungdomarna. Men att det skulle bli i stort sett inga, det kunde inte ens vi förutse! Vi trodde att de skulle kunna räknas i många hundratal. Hittills har ett trettiotal fått bifall!
Idag förtydligar Migrationsverkets rättsexpert Anna Lindblad: "Det är bara en ytterst begränsad grupp som omfattas av lagstiftningen". 
En systematisk åldersuppskrivning sker för närvarande. Ungdomarna kan skrivas upp med så lite som en enda dag - till den dagen då beslut fattas. De allra flesta som genomgått medicinsk åldersbedömning skrivs upp till minst 18 år. Det gäller 16-åringar såväl som 17-åringar, oberoende av vad undersökningarna  visar, och oberoende av andra utlåtanden om den asylsökandes ålder. 
Dessa icke individuella åldersbedömningar medför att det finns väldigt få ungdomar som om fattas av gymnasielagen. 
Reglerna i korthet:
1. Man ska ha sökt asyl före 24.11.2015.
2. Man ska ha fått sitt första avslag innan man fyllde 18 år. I beslutet ska framgå "utvisningen förenas med särskild verkställighetsföreskrift" eller "ordnat mottagande saknas och utvisning kan inte ske förrän han/hon är 18 år".
3. Man ska vara mellan 17 och 25 år.
Lagen gäller inte dem som skrivits upp i ålder. 
Migrationsverket gör det enkelt för sig - skriv upp alla i ålder! Så kan vi utvisa de allra flesta! 
Det är 6 % av 18-åringarna som anses ha asylskäl tillräckligt för uppehållstillstånd. Att 94 % anses kunna resa till Afghanistan - grundas det verkligen på individuella bedömningar?
Är det någon som tror att det inte gått ut hårda och tydliga direktiv från Migrationsverkets ledning i denna fråga? Med stöd av regeringen?
Läs mer:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar